Znamenitosti

Baročni samostanski objekt sestavljajo prelepa bazilika, ki je dokaz ročnih spretnosti menihov te regije in Štajerske nasploh. Dalje so to banketne dvorane – počastitvena dvorana, kamnita dvorana in poletni refektorij s poslikavami samostanskega slikarja Josepha Amoneteja. Knjižnica je baročni dragulj s 100.000 objekti, od tega 390 rokopisov in 150 inkunabel. Renesančno dvorišče iz let 1629-32 je danes klavzura samostana.

Gotski cellarium je danes čudovito razstavišče moderne umetnosti in tudi vsakoletne razstave jaslic v decembru. Dalje križna kapela iz let 1406 – 09, ki sodi med najlepše primerke mehkega stila gotike na Štajerskem. Iz tega časa je tudi grob vojvode Ernesta Železnega, + 1424.

Arheološka odkritja in raziskava gradnje sta pripomogli k vednosti o prvem krilu samostana iz 12. stoletja, ter o vodnjaku in srednjeveškem križnem hodniku, ki sta doživela velike spremembe v 17. stoletju. Najdba grobnice donatorja in deželnega glavarja Štajerske, mejnega vodje Leopolda I., Močnega, + 1129, je sad obnove Marijine kapele. Tukaj opozarja gotska Reinska Madona obiskovalca na Jezusa.