Történelem

A Reini Apátság 15 km-re Graztól északra, a Mura egyik mellékvölgyében, Gratwein közelében található. Ez a világ legrégebbi ciszterci apátsága, melyet 1129 -ben I. Lipót stájer őrgróf, Stájerország első fejedelme alapított. Az első szerzetesek frank területről, Ebrachból jöttek és az apátság alapítása óta mindig is lakott volt. Manapság 17 szerzetes él itt.

A reini szerzetesek 4 másik apátságot is alapítottak: 1138-ban a szlovéniai Sittich apátságát, 1146-ban a wilheringit Linznél, 1444-ben Neuklostert Wiener Neustadtban, és 162o-ban Felső-Ausztriában Schlierbach apátságát.

A kezdet kezdetén a szerzetesek főképpen kézművesként tevékenykedtek, munkájuknak köszönhetően gazdag termőterületté változott a vidék, a hegyoldalakban pedig virágzott a szőlőkultúra. A Reini Apátság nagy scriptóriuma (a szerzetesek íróműhelye) olyan jelentős volt a maga korában, mint manapság egy nagy kiadó. A szerzetesek 4oo éve a környék plébániáin a lelkipásztori feladatokat is ellátják.

Az őrgróf által alapított apátság magában hordozza a sok évszázados stájer történelmet is.
Első pillantásra a Reini Apátság tipikus barokk kolostornak tűnik. A legújabb felújítási munkálatok során azonban csodálatos gótikus és románkori, sőt ókori római leletek kerültek napvilágra. Itt említendő az apátságalapító I.Lipót őrgróf sírja is, melyet minden idegenvezetés alkalmával bemutatunk.