Pamětihodnosti

K barokním částem kláštera patří překrásná bazilika, která svědčí o řemeslné zručnosti řeholníků a tohoto regionu Štýrska, a dále společenské sály – holdovací sál, kamenný sál a letní refektář s malbami klášterního malíře Josefa Amonteho. Knihovna je přímo barokním klenotem a má přes 100 000 jednotek, z toho 390 rukopisů a 150 inkunabulí. V renesančním dvoře z let 1629 – 32 se nachází současná klauzura kláštera.

Z období gotiky pochází celárium, které poskytuje překrásné prostory pro výstavy moderního umění a každoročně v prosinci pro výstavu jesliček, dále křížová kaple z let 1406-1409, která patří k nejkrásnějším příkladům gotiky ve Štýrsku. Z tohoto období je také hrob vévody Arnošta Železného (+ 1424).

Díky archeologii a stavebnímu výzkumu dnes víme o prvním klášterním traktu ze 12. století, o domu se studnou a o středověké křížové chodbě, které musely v 17. století ustoupit velkým změnám.
Díky renovaci mariánské kaple byl nalezen hrob zakladatele kláštera a prvního zeměpána ve Štýrsku, markraběte Leopolda I. Silného (+ 1129). V mariánské kapli také odkazuje gotická reinská madona návštěvníka na Ježíše.