Historie

Nejstarší cisterciácký klášter na světě, ve kterém dodnes nepřetržitě žijí řeholníci, byl založen roku 1129 markrabětem Leopoldem I., zakladatelem Štýrska. Klášter se nachází 15 km severně od Štýrského Hradce v postranním údolí řeky Mur u Gratweinu. První řeholníci sem přišli z Ebrachu z Frank. Ke společenství cisterciáků opatství Rein dnes patří 17 řeholníků.
Řeholníci z Reinu založili 4 dceřinné kláštery: 1138 Sittich ve Slovinsku, 1146 Wilhering u Linze, 1444 Neukloster ve Wiener Neustadt a 1620 Schlierbach v Horním Rakousku.

Nejprve byli cisterciáci především řemeslníky, proměňovali zemi v úrodná pole a svahy kopců ve výnosné vinice. Velké skriptorium v Reinu – písařskou dílnu řeholníků – můžeme podle jeho významu přirovnat k dnešním velkým nakladatelstvím. Již 400 let k tomu všemu patří také duchovní správa okolních farností.

Jako fundace zeměpána se Rein po staletí spolupodílel na dějinách Štýrska. Na první pohled se klášter Rein prezentuje jako typický rakouský barokní klášter. V rámci posledních renovačních prací však vyšly najevo podivuhodné nálezy z gotiky a románského i římského období. K tomu patří také hrob zakladatele Leopolda I., který je možné vidět během každé prohlídky opatství.